Erin Sandberg

Om

Tur og natur drives av Erin Sandberg. Jeg tilbyr bilder av natur og friluftsliv på nett og trykk, tar på meg fotooppdrag og lager nettsider for foreninger og bedrifter. På Friluftsnett.net skriver jeg om friluftsliv og naturfotografering. Tur og natur er medlemsbedrift i Rendalen naturligvis, et nettverk av små kultur- og naturbaserte reiselivsbedrifter som samarbeider om å gi Rendalens gjester minneverdige opplevelser.

Jeg er utdannet biolog og naturressursforvalter fra NTNU og jobber som arealplanlegger i Rendalen kommune. Friluftsinteressen har jeg hatt med meg fra barnsben, mens fotointeressen startet i 2006. I 2008 begynte jeg å bygge opp Friluftsnett, som har gitt meg mange års erfaring med koding og utarbeiding av nettsider.

Jeg bor i Rendalen, Sør-Norges største villmarkskommune, sammen med samojedene Mistra og Bayaz. Rendalen byr på store områder med skog, fjell og sjøer og er hjemsted for alle de fire store rovdyrene, et perfekt sted for frilufts- og naturinteresserte.