Fotooppdrag

Om du ønsker flere bilder av et bestemt området eller en aktivitet anbefaler jeg at du bestiller et fotooppdrag. Da betaler du en fast timepris og får mange høyoppløste bilder du kan bruke til alt knyttet til bedriften/virksomheten du kjøper oppdraget på vegne av, blant annet nettsiden til bedriften, i brosjyrer og annonser.

Priser fotooppdrag

Jeg tar 12,5 kr/km, for å dekke kjøregodtgjørelse (fra Øvre Rendal) og reisetid. I tillegg tar jeg 1 200 kr per time jeg bruker i felt. Det inkluderer tiden det tar å fotografere og alt medfølgende etterarbeid. Alle priser er inkl. mva.