Bruksanvisning Wordpress

Innhold

1. Wordpress kontrollpanel

Slik legger du inn nye blogginnlegg, endrer tekst på sider osv.:

 1. Gå til adressen www.[nettadressen til siden din]/wp-admin/ (for eksempel www.rendalenidrettslag.no/wp-admin).
 2. Tast inn brukernavn og passord som du har fått på mail.

Da kommer du inn til kontrollpanelet til nettsiden. Det meste av redigering gjennom kontrollpanelet kan gjøres på flere måter, så denne bruksanvisningen er mer et forslag enn noe du må følge slavisk.

2. Nytt blogginnlegg/nyhet

 1. Klikk på Innlegg i venstremenyen. Da kommer du til en side med en oversikt over alle blogginnlegg/nyheter.
 2. Klikk på Legg til nytt ved siden av ordet Innlegg nesten øverst på siden for å lage et nytt blogginnlegg/nyhet.
 3. Skriv overskriften i tittelfeltet og selve blogginnlegget/nyheten i den store tekstruten.
 4. Om du vil legge til kategorier klikker du i boksen til høyre med tittelen Kategorier. Der kan du også legge til en ny kategori. Om siden din har nyheter på flere undersider bruker du kategorier for å velge hvilke sider nyheten skal vises på.
 5. Klikk på Legg til media for å legge inn bilder. Følg anvisningene for å laste opp bilder som skal være med i blogginnlegget, eller klikk på et bilde som allerede er lastet opp. Når du har klikket på et bilde velger du om det skal vises til høyre, venstre eller sentrert i innlegget ved å bruke nedtrekkslisten til høyre. Resten av feltene der kan du la stå.
 6. For å skille teksten slik at bare deler av blogginnlegget/nyheten vises på forsiden, med link til resten av teksten, klikker du på en knapp mot høyre i den øverste verktøylinjen over innlegget. Den viser teksten Sett inn mer-skille når du holder musen over den. Da settes det inn et skille der du har markøren i teksten.
 7. Wordpress lagrer med jevne mellomrom en kladd av det du skriver. Om du ønsker å fortsette på innlegget senere klikker du på Lagre kladd øverst til venstre i høyremenyen.
 8. Klikk på Forhåndsvis i høyremenyen for å forhåndsvise innlegget/nyheten.
 9. Når du er ferdig med innlegget klikker du Publiser i høyremenyen.

3. Endre tekst på sider

 1. Klikk på Sider i menyen til venstre.
 2. Klikk på tittelen til siden du ønsker å redigere.
 3. Endre teksten og klikk Oppdater når du er ferdig.
 4. Se for øvrig punkt 2 for ytterligere beskrivelse av hvordan du legger til bilder osv.

4. Sikkerhetskopi/backup

Det er installert et programtillegg i Wordpress som kan lage en sikkerhetskopi av hele nettsiden. Den er stilt inn til å lage en slik backup én gang i uka og beholder de tre siste sikkerhetskopiene. Eldre kopier slettes. Sikkerhetskopiene lagres hos Tur og natur eller hos Kunden om det er avtalt. Når utvidelser, Wordpress eller maler må oppdateres er det viktig å ta en sikkerhetskopi først. Merk at utvidelsen Maintenence Mode må være deaktivert for at du skal kunne ta sikkerhetskopi. Det er den vanligvis så lenge du ikke har slått den på eller du holder på å oppdatere Wordpress/maler/utvidelser. Ta sikkerhetskopi slik:

 1. Klikk på UpdraftPlus Backups/Sikkerhetskopiering i venstremenyen ved å holde musen over Innstillinger og deretter klikke i menyen som dukker opp til høyre.
 2. Klikk på Backup Now, en blå knapp høyt oppe på siden, og deretter Backup Now i vinduet som dukker opp. La innstillingene stå.
 3. Programmet begynner snart å lage sikkerhetskopien og du kan snart se framdriften ved Backups in progress.
 4. Backupen er ferdig når denne meldingen står ved Last log message: The backup apparently succeeded and is now complete.

5. Oppdatere utvidelse/mal/Wordpress

For at nettsiden skal være trygg mot hacking og du skal ha de nyeste funksjonene er det viktig å hele tiden holde alle komponentene i Wordpress oppdatert. Det er tre typer oppdateringer som må gjøres med jevne mellomrom: temaet/malen til siden, utvidelser og selve Wordpress. Vanligvis dukker det opp noen oppdateringer hver måned.

I kontrollpanelet ser du at det trengs oppdatering når det står Oppdateringer etterfulgt av et tall i venstremenyen nesten helt øverst. Slik oppdaterer du:

 1. Begynn med å ta en sikkerhetskopi av siden, som forklart i punkt 4.
 2. Klikk på Oppdateringer i venstremenyen.
 3. Utvidelser:
 4. Velg alle utvidelser og klikk på Oppdater utvidelser.
 5. La Wordpress jobbe til den er ferdig med oppdateringen og det står Alle oppgraderinger har blitt fullført.
 6. Wordpress:
  1. Klikk på Oppdater Wordpress.
  2. La Wordpress jobbe til du kommer til en blank side og nettleseren har sluttet å jobbe.
  3. Du må skrive inn nettadressen på nytt for å komme tilbake til kontrollpanelet (se innledningen for hvordan du kommer inn i kontrollpanelet).
 7. Tema/mal:
 8. Velg alle temaer (vanligvis har du bare ett tema installert) og klikk på Oppdater temaer.
 9. La Wordpress jobbe til det står Alle temaer er oppdatert.

Nettsiden er oppdatert når det ikke lenger står Oppdateringer [antall] i venstremenyen.

6. Legge til ny side

 1. Klikk på Sider i venstremenyen for å komme til oversikten over alle sider.
 2. Klikk på Legg til ny ved siden av ordet Sider nesten øverst på siden for å lage en ny side.
 3. Skriv overskriften i tittelfeltet og selve sideinnholdet i den store tekstruten.
 4. Se punkt 5 under punkt 2 for beskrivelse av hvordan du legger inn bilder.
 5. Klikk på Bestem fremhevet bilde nederst i høyremenyen for å eventuelt velge et temabilde for siden som vises øverst.
 6. Klikk på Forhåndsvis i høyremenyen for å forhåndsvise siden.
 7. Når du er ferdig med siden klikker du Publiser i høyremenyen.
 8. For at siden skal vises i menyen må du i tillegg gjøre følgende:
 9. Klikk på Utseende i venstremenyen.
 10. Klikk på Menyer som dukker opp som et underpunkt til Utseende.
 11. Kryss av i ruten ved siden av den nye siden i boksen til venstre.
 12. Klikk på Legg til i meny.
 13. Dra eventuelt menypunktet lenger opp i boksens til høyre som heter Menystruktur for å endre på rekkefølgen i menyen. Dra menypunktet litt mot høyre for å gjøre siden til en underside til et annet menypunkt.
 14. Klikk på Lagre meny.
 15. Sjekk at menyen fortsatt vises som den skal. Om det er for mange menypunkter vil menyen havne på flere linjer. Ta i så fall kontakt med oss for å løse dette.

7. Vise nyheter knyttet til kategori på egen side

For å opprette en ny side der bestemte nyheter skal vises gjør du følgende:

 1. Legg til en ny side som beskrevet lenger ned.
 2. Finn fram en side i kontrollpanelet der det vises nyheter fra før.
 3. Kopier teksten som står mellom [ og ] og lim den inn på den nye siden du opprettet i steg 1.
 4. Bytt ut kategorinavnet med navnet på den nye siden. Du kan gjerne forkorte navnet slik at det blir i ett ord. Hvis det er flere ord må du skrive kategorinavnet mellom anførselstegn.
 5. Klikk på Innlegg og deretter Kategorier i venstremenyen i kontrollpanelet.
 6. Skriv navnet som du valgte i forrige punkt i tekstboksen for Navn.
 7. Klikk på Legg til ny kategori.
 8. Nå kan du skrive innlegg og velge denne kategorien for å vise innlegg på den nye siden.

8. Laste opp bilder

 1. Klikk på Media i venstremenyen.
 2. Klikk på Legg til ny ved siden av ordet Innlegg nesten øverst på siden.
 3. Klikk på Velg filer.
 4. Finn fram til hvor du har lagret bildene på pcen. Marker eventuelt flere bilder ved å klikke på første bilde og holde inne Shift mens du klikker på siste, eller holde inne Ctrl for å velge flere bilder som ikke er etter hverandre.
 5. Klikk på Åpne når du er ferdig.
 6. Vent til bildet/bildene er lastet opp og klikk deretter på Rediger ved siden av bildenavnet.
 7. Det er viktig å lagre tekst for alle bilder slik at de er lette å finne igjen ved å søke senere. Lag en beskrivende tittel (skrives inn i feltet over bildet) og skriv hva bildet forestiller i boksen for Alternativ tekst. Dette er teksten som vises om bildet ikke kan lastes inn når noen er inne på siden. Det er også teksten som søkemotorer bruker, derfor er det viktig at denne teksten er med og beskriver bildet med relevante ord.
 8. Klikk på Oppdater når du er ferdig.

9. Legge inn bilder i fotoarkiv (gjelder nettsider med galleri/bildearkiv)

 1. Klikk på Galleri helt nederst i menyen til venstre.
 2. Klikk på Add Gallery/Images.
 3. For å lage et nytt album beholder du valget Create a new gallery og skriver tittelen på galleriet i tekstfeltet.
 4. Klikk på Add files for å legge til bilder
 5. Finn bildene på datamaskinen og merk de du ønsker å laste opp, enten ved å klikke på første bilde og holde inne Shift mens du klikker på siste, eller holde inne Ctrl for å velge flere bilder som ikke er etter hverandre.
 6. Klikk på Åpne når du er ferdig.
 7. Klikk på Start upload ved siden av Add files for å laste opp bildene.
 8. For å vise bildene på fotoarkivsiden må du også legge dette galleriet til et album. Klikk på Manage albums i venstremenyen.
 9. Velg albumet Fotoarkiv i nedtrekkslisten øverst på siden.
 10. Dra det nye albumet fra galleriboksen i midten til albumlisten til venstre.
 11. Klikk på Oppdater. Nå skal albumet ligge ute på Fotoarkiv-siden.